Каталог

Почистване бетоносмесители

Оборудването за почистване на бетоносмесителите включва комплектния помпен агрегат, миещата глава, а за ръчно почистване може да се използва и пистолет. За целта се монтира 3/2-пътен кран за превключване в желаната позиция.

Основно почистване се продължава около 5 минути. При по-продължителен престой на инсталацията биха могли да се проведат и междинни почиствания. В такива случаи три минути са напълно достатъчни, за да се постигнат изключително добри резултати.

Техническите параметри на агрегата са – 120 бара, 163 л/мин., 37kW. Смесителят е свързан с помпата чрез тръба, към която е монтирана въртяща миеща глава.