Каталог

Чистене на филтърни платна

Високонапорните помпи намират приложение и при почистване на пречиствателни съоръжения.

Камерни или мембранни филтър преси трябва редовно да бъдат почиствани особено от агресивни шламове. Приложението на филтърните преси е предимно в комуналния сектор при отводняване на утайките.

За почистването се предлагат помпи, които могат да бъдат  изработени от различни материали, резонатори за улавяне на пулсации, 3/2 кранове за превключване на байпас при смяна на миещата филтърна плоча, регулиращи вентили за прецизно настройване на налягането, дюзи и манометри.

Старите филтър преси не винаги имат система за почистване на филтърните платна или пък системите са износени. При производството в зависимост от работния режим, натоварването на инсталацията, типа на отпадъчните води и начина им на обработка, филтърните платна само след няколко месеца блокират и трябва или да се почистят или да се сменят.

Самото почистване изисква време и собено старание от страна на персонала. Освен това не всички отложения могат да бъдат ефективно почистени. С използването на помпи с високо налягане времето за престой се съкращава и не се налага изваждане на отделните платна.

За малки филтър преси или за почистващи дейности, които се извършват рядко, се предлагат машини за ръчно миене. Особеното в случая е, че пистолетите се куплират с  дюзи за едновременно разпръскване на две страни.

Принципът е същия както при автоматичното почистване – т.е. почистването става между двете филтърни платна и двойния носач на дюзите пръска в две посоки. Предимството тук е, че и двете филтърни платна се почистват едновременно и с еднаква сила на струята.

Клиенти за това приложение на машините на УРАКА могат да бъдат не само производители на филтър преси, но и крайни потребители, като пречиствателни станции, химически и фармацивтични  заводи, градски водоснабдителни дружества и др.