Каталог

Почистване на форми за керемиди

Тази система за почистване на прес-форми е патентована от фирма УРАКА Пумпенфабрик ГмбХ& Со. КГ – Германия.

Описание:

Инсталацията служи за отстраняване на гипса по всички употребявани форми за керемиди. В тези прес-форми се полага 10-20 мм гипсов слой. В процеса на производство този гипсов слой се износва и трябва отново да бъде подновен.

Преди това обаче стария слой се изчиства с вода под високо налягане.

Използваната прес-форма се поставя ръчно или с помощта на повдигащо устройство в кабина, закрепва се върху една аксиално продвижна и радиално въртяща се повърхност. Кабината се затваря и оператора задейства разпръскващия пистолет. Работи се с налягане от около 300-400 бара.

Операторът управлява насочването на водната струя и наблюдава процесът на почистване през прозорче. Специално направена втора позиция за разполагане на прес-формата прави възможно почистването и най-сложните форми в трудно достъпните места. Нараняване на формите, чувствителните лайсни и щифтове не е възможно.

Отпадъците от гипс и водата попадат в улей и излизат извън кабината.
Улавянато на отпадъчния гипс и пречистването на водата може дастане по няколко метода, които клиента сам избира.

Инсталацията може да работи със свежа или пречистена вода. При използване на пречистена вода изискванията за степента на пречистване са високи, тъй като наличието на гипс във водата намалява продължителността на живот на важни компоненти във високонапорната система.

Основно оборудване
 • високонапорен помпен агрегат
 • електрическо табло
 • кабина
 • резервоар за улавяне на гипсовите отпадъци, който се предвижва /около 400 л./
 • алтернативно : транспортна лента за непрекъснато улавяне
Пречистване на водата
 • дренажна помпа за гипсово мляко
 • резервоар за предваритерно утаяване
 • резервоар за повторно утаяване
 • бустерна помпа за водата в циркулация
 • транспотно съоръжение за гипсовия шлам
Помощно съоръжение за поставяне и снемане на прес-формите
повдигащо устроиство с около 120 кг. товароподемност  

Предимствата на инсталацията:
 • намаляване на половина на времето за почистване в сравнение с нормалното;
 • прес-формите се почистват основно – до последното ъгълче и по този начин се предотвратява напукване на гипса, което води до по-кратък престой на пресите и повишаване на тяхното качество;
 • при почистване с вода прес-формите се третират внимателно, като не съществува опасност от изкривяване на особено чувствителните лайстни и съществуващите пневматични щифтове;
 • броят на използваните форми се редуцира, което води до значително годишно намаляване броя на нужните форми и лайстни. Освен това ежедневно броя на прес-формите за почистване намалява;
 • тази инсталация е принос в хуманизирането на работното място, тъй като разпрашаването се отстранява изцяло, а шумът и броят на обслужващия персонал се редуцират.