Каталог

Почистване на железопътни цистерни

Тази система за вътрешното почистване на цистерните е изключително ефективна и икономически изгодна. При почистването за облсужващия персонал не съществува опасност от изпарения при работа с отровни и опасни замърсявания, работи се при непрекъснат режим, а системата е приложима за всички отвори. Позиционирането на миещия хобот може да бъде ръчно или автоматично.

Предимства на системата:
  • липса на телескопичен или падащ механизъм, който да може да бъде повреден
  • автоматизирания процес на почистване се осъществява по зададена от Вас програма
  • налягане при почистването до 800 бара
  • отложения като дисперсии, латекс, битуми, слъри, смоли, тежки горива, ръжда и други по правило се отстраняват безпроблемно
Системата може да бъде изпълнена с различни опции:
  • предварителна обработка с миещ препарат, или с пара, при особено силни замърсявания
  • възможност за поставяне на интегрирана система за изсмукване от цистерни без долен отвор за изтичане
  • създаване на взривобезопасна среда ( инертизация) чрез вкарване в цистерната на азот или пара
  • доставка на помпени агрегати с налягане до 800 бара и задвижваща мощност до 400 kw