Каталог

Почистване на съдове

Вътрешно и външно почистване на транспортни съдове в хранително - вкусовата промишленост

Фирма УРАКА Пумпенфабрик Германия предлага автоматизирани камери за вътрешно и външно почистване на съдове.

Днес високите изисквания към чистотата на съдовете за транспортиране в хранително-вкусовата промишленост не се ограничават само в почистването на вътрешната повърхност на съдовете, а все повече внимание се обръща и на чистотата на външната страна на съдовете.


Така фирма УРАКА стига до решение за конструиране на машина, която с гореща вода и налягане от 800 бара почиства перфектно външната повърхност на съдове от различни замърсявания.

Описаната по-долу инсталация е произведена за фирма от хранително-вкусовата промишленост в Германия. В следствие на хигиенните изисквания към продукта, който се транспортира, тази инсталация е реализирана както за вътрешно, така и за адекватно външно почистване на транспортните съдове.

Степента на чистота  и свързаната с нея визуализация на качеството на транспортирания продукт се отразява  в случая и върху външното възприятие на съдовете.

Почистващата инсталация се състои от високонапорен помпен агрегат и шумоизолирана кабина. Пред кабината за чистене се намира мястото за зареждане на съдовете, която е отделена от кабината посредством въртяща се врата. Тази конструкция дава възможност на оператора да зарежда нови съдове с помощта на подемно устройство, докато в кабината протича процеса на почистване. След зареждане се стартира програмата за чистене, при което посредством сензори се определя типа на съда. Съдът се вкарва автоматично в кабината, а контролирането на въртенето се осъществява посредством светлинни ограничители.

След като съда се позиционира стартира процеса на почистване. Той се осъществява с помощта на въртяща се глава с дюзи, която е монтирана над съда. По време на чистенето съда се върти около собствената си ос, така че главата с дюзите почиства горната страна на съда. Едновременно с това втора въртяща глава с дюзи чисти страничните повърхности. За постигане на бързо и прецизно външно почистване на съдовете е необходимо всички скорости на въртящите оси да се настройват с програмата.

Затова за всяка програма могат да се избират индивидуални параметри за въртящите оси. Това дава възможност на оператора да избира до 10 програми в зависимост от степента на замърсяване на съда, да определя интензитета, както и продължителността на почистване  на съдовете. Предимството на използващите тази техника се състои в това, че се почистват голям брой съдове при постигане на оптимален ефект на почистване.

Не само съдовете за транспортиране, които са с различни обеми и форми, но и съдовете в които се произвеждат и съхраняват продукти трябва да бъдат почиствани.

Много от тях налагат почистване както от вътрешната, така и от външната страна.Колкото по-високи са  хигиенните изисквания към продукта, респективно към неговото съдържание, толкова по-важно става и значението за външното възприятие на съдовете, следователно и необходимостта от почистване.

Наред с хранително-вкусовата промишленост така и химическата, фармацевтичната и много други производствени отрасли са потенциални клиенти на инсталации от този тип.