Каталог

Почистване на тополообменници

Топлообменните апарати и системи са неотменни компоненти в химическите, нефтохимическите, фармацевтични предприятия, в хранително-вкусовата промишленост, в топлоелектрическите централи.

Икономическите аспекти и качеството на крайния продукт налагат поддържане на изключително чиста повърхност на тези системи.

Почистването им с водно бластиране под високо налягане става все по-популярно по отношение на ефективността и екологичния аспект на този метод. По него могат да се почистват всички видове топлообменни системи – спираловидни, пластинчати, тръбни.

Резултатите от почистване с вода са изключително добри и ефективни в сравнение с методите на механичното или химическото очистване.

Топлообменните апарати и системи могат да бъдат почиствани по различни начини – ръчно, полуавтоматично или автоматично.

Наборът от използвани аксесоари е голям – пистолети, удължители, дюзи – стандартни и ротационни, гъвкави жила, стартови крачни педали, предпазни уреди за безопасно  боравене с гъвкавите ланцети, системи за вертикално и хоризонтално почистване , за транспортиране на отделните топлообменни апарати.