Каталог

Разрушаване на бетон


Времената се менят, както и твърдението, че бетона е вечно издържлив. Милиони квадратни метри бетонни повърхности, респективно фасади, днес трябва да бъдат санирани.

Причина за нарушаване повърхността на бетонните конструкции е кородирането на намиращата се в бетона арматура. Атмосферните влияния обуславят карбонизирането на бетона – т.е. защитния алкален слой се губи.

В последствие оксидирането е причина за разширяване на арматурното желязо, което води до нарушаване на бетонния слой. Санирането на стария бетон и на арматурното желязо може да стане с почистване с вода под високо налягане – хидродинамично чистене.

Предимствата на този метод са :
 • отстраняване на повредения материал с цел постигане на максимално добро сцепление с новия бетон
 • 100%-тно запазване на арматура
 • отстраняване на бетона без вибрации и предотврятяване получаването на нови пукнатини, които се получават при използването на механични инструменти
 • липса на прахоотделяне
Системата за саниране на фасади вкючва агрегат с работно налягане 800-1200 бара, възможност за едновременна работа с няколко пистолета с дистанционно управление, с цел улеснение при работа върху скеле, специални дюзи да дълбочинно отстраняване на повредения бетон до арматура и повърхностно сваляне на мазилки.


VARIO JET е специална машина за разрушаване на големи повърхности бетон без вибрации при ремонтни работи по мостове, тунели, опорни стени, летищни писти.

Роботът може да работи по хоризонтална повърхност /работна дължина на почистващото приспособление 2,2 м./, а също така и по вертикални и подмостови повърхности.Робот за хоризонтално и вертикално разбиване на бетон MIG ASE 360
 • самоподвижна електрическа платформа на 4 колела
 • програмируемо управление и дигитална индикация на параметрите
 • дистанционно управление
 • електрохидравлична задвижваща система
 • възможност за поставяне на различни дюзи
 • работна платформа, която свободно се върти на 360о
 • макс. работна височина 3200 мм
 • свободно избираемо осцилиращо   движение на дюзите
 • свободно регулируем ъгъл на пръскане
 • свободно регулируемо придвижване – на тактове или без прекъсване
 • свободно регулируема работна ширина - макс. 1800 мм
Технически данни:
необходима задв. мощност 5,5 kW
ел. напрежение 400 V
честота 50 Hz
дължина 2000 мм
работна платформа 1800 мм
работна ширина 1900 мм
височина 1900 мм
височина странично въртене 3200 мм
махово отстояние 650 мм
движение по вертикал 2500 мм
тегло 1500 кг