Каталог

Водобластиращи машини

Водобластиращите машини правят възможно всяко едно почистване.

Машините са изключително стабилни и са разработени за ефективно и резултатно използване. Диапазонът на задвижващата мощност варира от 5,5 до 2.600 kW, а налягането достига до 3200 бара. Спектърът на приложението им е много широк – от хидравличните тестове на налягане, високонапорното почистване, до използването им в индустрията при непрекъснат режим на работа.

Всяка една машина може да се предложи в следните варианти:
  • стационарна - върху рама
  • мобилна - на колела
  • за работа със студена или с гореща вода
  • за работа с 1, 2, 3 или повече консуматори
  • с или без шумоизолиращ капак
  • вградена в контейнер
Приложения: