Каталог

JetPower 300

Сърцето на този агрегат е мощната помпа P3-70. Използва се например за разбиване на бетон. Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 300
Налягане bar 0 2800
Тегло kg   3500
Помпа P3-70