Каталог

JetPower 40

Високонапорен помпен агрегат за почистване с приложение предимно в индустрията. Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 38
Налягане bar 0 800/1000
Тегло kg   26 / 20
Помпа P3-10