Каталог

JetPower 480

Сърцето на този агрегат е мощната помпа P4-70. Използва се например за разбиване на бетон или за работа с робот. Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 480
Налягане bar 0 2800
Тегло kg   4300
Помпа P4-70