Каталог

Електрически

Водобластиращ агрегат за професионално приложение с електро мотор, върху количка. Особености: с окомплектовка (пистолет, кръгла, плоска и ротационна дюзи, маркучвисоко налягане 15 м навит на барабан).

Мощност kW 11
Налягане - максимално бара 200/350/500
Тегло кг 118
Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане или за извършване на хидравлични проби с индустриално приложение.

Помпа модел P3-10
Налягане - максимално бара 1000
Дебит - максимален л/мин 163 при 125 bar
  л/мин 20 при 1000 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 38
тегло т 0,5
Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане с идеалните параметри за различни приложения - от водобластиране до хидростатично смазване на лагери. Конструирана за непрекъснат режим на работа и индустриално приложение.

Помпа модел KD716
Налягане - максимално бара 2800
Дебит - максимален л/мин 391 при 140 bar
  л/мин 15,5 при 2800 bar
Задвижваща мощност на помпата – макс. kW 110
Тегло т 1,3
Помпен агрегат за големи дебити водаt. Предназначен за индустриални приложения, напр. при производството на малц или в ТЕЦ-ове.

Помпа модел P3-45
Налягане - максимално бара 250
Дебит - максимален л/мин 473 при 150 bar
  л/мин 292 при 250 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 135
Тегло т 1,5
Мощен помпен агрегат с универсалната помпа KD724. Помпата може да бъде монтирана както хоризонтално, така и вертикално. Изключително надеждна за индустриално приложение и екстремни натоварвания.

Помпа тип KD724
Налягане - максимално бара 2800
Дебит - максимален л/мин 548 при 170 bar
  л/мин 28 при 2800 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 170
тегло т 3,0
Водопочистваща машина с мощната помпа KD725. Хоризонтален или вертикален монтаж на помпата. Приложението и е основно в индустрията като например при почистване на окалина (хидросбив) или почистване на големи резервоари.

Помпа тип KD725
Налягане - максимално бара 2800
Дебит - максимален л/мин 642 при 225 bar
  л/мин 32 при 2800 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 270
Тегло т 3,5
Мощна индустриална машина за стандартно приложение като хидросбив, производство на синтетични влакна, както и специалното и изпълнение за почти всички процеси.

Помпа Typ KD629
Налягане - максимално бара 1160
Дебит - максимален л/мин 2000 при 160 bar
  л/мин 266 при1160 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 570
Тегло т 10,0
Високонадеждните помпени агрегати от серията PX-80 са разработени по най-модерните принципи на конструиране. За индустриално приложение и непрекъснат режим на работа.

Помпа тип Px-80
Налягане - максимално бара 1020
Дебит - максимален л/мин 7681 при 160 bar
  л/мин 909 при 1020 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 1800
Тегло т 20,0
Моделът P5-96 се използва освен при хидродинамичното почистване но и за транспорт на въглищна каша при хидриране на въглища. Машината се отличава с максимална сигурност при високи температури и налягане и покрива екстремно високи технически изисквания, което позволява индустриалното и приложение при тежки условия на работа.

Помпа тип P5-96
Налягане - максимално бара 360
Дебит - максимален л/мин 10970 при 130 bar
  л/мин 3890 при 360 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 2600
Тегло т 90,0