Каталог

P3-10

Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане или за извършване на хидравлични проби с индустриално приложение.

Помпа модел P3-10
Налягане - максимално бара 1000
Дебит - максимален л/мин 163 при 125 bar
  л/мин 20 при 1000 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 38
тегло т 0,5