Каталог

P5-96

Моделът P5-96 се използва освен при хидродинамичното почистване но и за транспорт на въглищна каша при хидриране на въглища. Машината се отличава с максимална сигурност при високи температури и налягане и покрива екстремно високи технически изисквания, което позволява индустриалното и приложение при тежки условия на работа.

Помпа тип P5-96
Налягане - максимално бара 360
Дебит - максимален л/мин 10970 при 130 bar
  л/мин 3890 при 360 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 2600
Тегло т 90,0