Каталог

С хидравличен двигател

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   150
Тип помпа P3-10H    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 200
Налягане bar 0 200
Тегло kg   1200
Тип помпа UD200