Каталог

P3-10H

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   150
Тип помпа P3-10H