Каталог

UD200

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 200
Налягане bar 0 200
Тегло kg   1200
Тип помпа UD200