Каталог

Водоструйки

Модел          
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
1x230V 3x400V
ECN-M 110/13 30-140 180-780 60 3,0
ECN-M 160/16 30-160 180-960 60 5,2
ECN-M 160/22 30-160 240-1320 60 6,8
ECN-M 160/30 30-160 300-1800 60 9,5
ECN-M 220/16 30-220 180-960 60 7,0
ECN-M 220/22 30-220 240-1320 60 9,0
ECN-M 200/21 30-200 180-960 60 7,5
Модел         
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
1x230V 3x400V
ECN-T 140/41 30-140 300-2460 60 11,5
ECN-T 160/22 30-160 240-1320 60 6,8
ECN-T 160/30 30-160 300-1800 60 9,5
ECN-T 220/22 30-220 240-1320 60 9,0
ECN-T 220/30 30-220 300-1800 60 12,5
ECN-T 260/22 30-260 240-1320 60 11,5
ECN-T 320/18 30-320 180-1080 60 11,5
ECN-T 400/16 400 960 60 12,5
ECN-T 500/15 500 900 60 15,0
Модел Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
1x230V 3x400V
ECN-L 500/30 30 -500 1800 60 30
ECN-L 800/19 800 1140 60 30
ECN-L1000/15 1000 900   30
Модел Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
PTL-S 100/11B 30 - 100 240 - 660 60 4,0 - Benzin
Модел               
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
1x230V 3x400V
PTL-M 200/18 B 30-200 240-1080 60 9,5 – бензин
PTL-M 200/18 EB 30-200 240-1080 60 9,5 – бензин
PTL-M 250/13 B 30-250 180-780 60 9,5 – бензин
PTL-M 200/15 30-200 240-900 60 8,0 – дизел
Модел             
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
PTL-L 350/16 E 30-350 240-960 60 9,5 – бензин
PTL-L 500/15EB 30-500 900 60 18,0 - бензин
PTL-L 500/15EB 30-500 900 60 18,0 - бензин
B = бензинов двигател E = електрически пуск
Модел         
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Температура на водата
(°C)
Мощност на двигателя
(kW)
1x230V 3x400V
IBH-M 110/13 30-110 180-780 30-150 3,0
IBH-M 160/16 30-160 180-960 30-150 5,2
IBH-M 220/16 30-220 180-960 30-150 7,0
IBH-M 260/16 30-260 180-960 30-150 11,0
IBH-M 320/18 30-320 180-1080 30-150 12,5
IBH-M 350/16 30-350 180-960 30-150 12,5
Модел              
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Температура на водата
(°C)
Мощност на двигателя
(kW)
1x230V 3x400V
IBH-M 110/13 30-110 180-780 30-150 3,0
IBH-M 160/16 30-160 180-960 30-150 5,2
IBH-M 220/16 30-220 180-960 30-150 11,0
IBH-M 260/16 30-260 180-960 30-150 11,0
IBH-M 320/18 30-320 180-1080 30-150 12,5
IBH-M 350/16 30-350 180-960 30-150 12,5
Модел            
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Температура на водата
(°C)
Мощност на двигателя
(kW)
1x230V 3x400V
IBH-L+ 160/30 30-110 300-1800 30-150 9,5
IBH-L+ 220/22 30-160 240-1320 30-150 9,5
IBH-L+ 220/30 30-220 300-1800 30-150 12,5
IBH-L+ 260/22 30-260 1320 30-150 12,5
Модел                
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Температура на водата
(°C)
Мощност на двигателя
(kW)
1x230V 3x400V
SBH-D 150/15 30-150 180-900 30-150 4,0
SBH-D 200/15 30-200 180-900 30-150 5,5
SBH-D 150/15 30-150 180-900 30-95 4,0
SBH-D 200/15 30-200 180-900 30-95 5,5
SBH-D 150/9,5 30-100 180-570 30-60 2,6
Модел                   
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Температура на водата
(°C)
Мощност на двигателя
(kW)
JMB-E 175/15 ED 30-175 900 30-150 6,5 – дизел
JMB-E 200/15 B 30-200 900 30-150 9,5 – бензин
JMB-E 00/15 EB 30-200 900 30-150 9,5 - бензин
E =  електрически пуск B = бензин D =  дизел