Ние Ви предлагаме

  • компетентни консултации по въвеждането в експлоатация и техническото обслужване на машините и съоръженията
  • гаранционно сервизно обслужване, осъществявано от местни и чуждестранни специалисти
  • при извънгаранционната поддръжка на машините извършваме технически консултации и ремонт на място или при производителя.
  • провеждане на курсове за обучение на техническия персонал на място  или при производителите
  • доставката на резервни части за машините, работещи на територията на страната

За да заявите наш сервизен специалист или при желание за периодична поддръжка и профилактика на Вашите съоръжения, молим да ни потърсите на тел. 0894415544


Сервиз от Аква Джет 2011 ЕООД